Even voorstellen

Mijn naam is Marlina Slagter en woon in Groningen. Hier ben ik ook geboren en opgegroeid.
Met mijn ruime werk- en levenservaring (door schade en schande wijs geworden), sociale en leergierige instelling wil ik graag hulp bieden in het oerwoud van regelingen, mogelijkheden en voorzieningen op het financieel gebied.
Mijn missie is samen te werken naar oplossingen, bewuste keuzes te maken en is het uiteindelijke doel te werken naar zelfredzaamheid.
Persoonlijk contact vindt bij u thuis plaats in uw eigen veilige omgeving, zonder waardeoordeel, met respect en vertrouwen en op úw eigen wijze, omdat mensen nu eenmaal niet standaard zijn, maar ieder mens uniek is.

Oorzaak

Het kan iedereen overkomen dat door financiële problemen, ziekte, overlijden van een naaste, ontslag, burn out, werkdruk, nalatenschap en nog zoveel meer redenen, het niet lukt om zicht te krijgen op de (financiële)administratie. Het kan zelfs zo ver komen dat men door torenhoge schulden vaak niet meer de eindjes aan elkaar kan knopen en dan geen uitweg meer ziet en het ene gat met het andere dicht. De enveloppen blijven ongeopend liggen en de schulden stapelen zich op. Doordat rekeningen niet op tijd betaald worden, kunnen door de schuldeisers incasso bureau’s en/of deurwaarders worden ingeschakeld.
Dit brengt extra kosten met zich mee en daardoor kunnen de rekeningen behoorlijk onnodig hoog oplopen.
Door tijdige inschakeling van een bewindvoerder of een budgetcoach kan een eventuele gang naar de schuldhulpverlening worden voorkomen.

“De brug naar rustig vaarwater”

Met vriendelijke groet,

eMteeS , Bewindvoering en budgetadvies
Marlina Slagter